Mesiac dobrovoľníctva

V rámci Mesiacu dobrovoľníctva sa Žiacka školská rada na našej škole v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Michaelou Kašičkovou spolupodieľala na zbierke určenej pre psí útulok Tuláčik v Brezne.

Do tejto zbierky mohli žiaci priniesť rôzne deky, krmivo a maškrty pre psíkov v útulku. Veľa žiakov sa zapojilo. Pani učiteľka Kašičková priviezla plné auto vecí do útulku Tuláčik.

Určite sa takejto forme pomoci veľmi potešili.

Mgr. Mellová, Mgr. Kašičková