Zdravé telo – zdravá Zem

1.10.2021 sa žiaci našej triedy zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zaujímavého workshopu s lektorom Jarom Džarom Francom, ktorý patrí medzi prvých ľudí začínajúcich s parkourom na Slovensku.  Zo štvrtákov, čitateľov, sa stali športovci – parkouristi. Takže knihy využili tentokrát počas rozcvičky ako pomôcku na cvičenie, strečing a následne ako prekážky v improvizovanej parkourovej dráhe, ktorú hravo a s nadšením zvládli. Naši športovo založení žiaci s veľkým záujmom sledovali aj ukážky lektora a poďakovali sa mu veľkým potleskom. Po tomto zdravie posilňujúcom workshope sa žiaci aktívne zapojili do zbierania odpadkov a čistenia okolia knižnice, čím pomohli aj zdravému životnému prostrediu. Povzbudení zážitkami sme tento deň venovali i stolnému tenisu na čerstvom vzduchu a vychádzke na Mariánsky vŕšok. Uvedené akcie inšpirovali našich žiakov k zdravému životnému štýlu v rámci Európskeho týždňa športu a pomoci okoliu v rámci Týždňa dobrovoľníctva.

Mgr. Daniela Hajrová, triedna učiteľka 4. C