Deň kroja

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/2008520-dominik-hufnagel-nezabudajte-na-kulturu-a-tradicie-svojich-predkov/

Tradície, zvyky, kroje hovoria o minulosti národa. Každá časť Slovenska má špecifické zvyky a tradície, ktoré sa viažu hlavne ku sviatkom.

Na našej škole každoročne uskutočňujeme Deň kroja. Snažíme sa našich žiakom zoznamovať s našimi  tradíciami, ukazovať im pestrú rôznorodosť zvyklostí, krásu a farebnosť  krojov. Žiaci aj vyučujúci sa oblečú do tradičných odevov z minulosti – do krojov a vyučovacie hodiny sú spestrené rôznymi sprievodnými aktivitami.

Mgr. Jarmila Repiská, Mgr. Lucia Mellová