Svetový deň prvej pomoci

10.9.2021 sme sa zúčastnili akcie uskutočnenej k Svetovému dňu prvej pomoci. Členovia Slovenského Červeného kríža realizovali ukážky prvej pomoci na Námestí Slobody, ktoré si mohli naši štvrtáci aj prakticky vyskúšať a osvojiť si základné zručnosti na záchranu ľudského života.

Mgr. Daniela Hajrová, triedna učiteľka 4. C