Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. Jeho cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.

„Cieľom je, aby si ľudia naprieč generáciami našli svoju obľúbenú športovú aktivitu a venovali sa jej či už sami, s kamarátmi, alebo napríklad aj v kruhu celej rodiny,“ uvádza NŠC (Národné športové centrum).

Práve obdobie pandémie nám ukázalo, aké je dôležité športovať a udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii  a upevňovať si zdravie a tým aj svoju imunitu. Aj naša škola patrí medzi tie školy, ktoré sa každoročne zapájajú do Európskeho týždňa športu. Napriek tomu, že nás táto situácia obmedzuje, žiaci našej školy, spolu so svojimi vyučujúcimi sa rozhodli venovať rôznym športovým aktivitám, ktoré budú realizovať počas tohto týždňa. Školu rozhýbu prostredníctvom ľudového a moderného tanca, stolným tenisom, ale aj kruhovým tréningom, či vychádzkami do okolia.

Počas všetkých aktivít sa budú dodržiavať aktuálne platné protipandemické opatrenia COVID automatu.

Mgr. Jarmila Repiská, triedna učiteľka 2.C triedy