Uhlíková stopa

Uhlíková stopa vyjadruje sumu vypustených emisií CO2 a skleníkových plynov do atmosféry. Každý jeden z nás zanecháva uhlíkovú stopu. Ako ísť do školy? Peši, na bicykli, autom, vlakom? Jedlo nevyhadzujem, neplytvám? Potrebujem nové tričko, nohavice? Nakupujem oblečenie pre radosť, alebo z nutnosti? Separujem odpad? Každodenné rozhodnutia a činnosti sú súčasťou „našej“ uhlíkovej stopy. Na hodine Fenoménov sveta žiaci 7. B a 7.C si vypočítali svoju uhlíkovú stopu. Podľa toho aký výsledok dosiahli, dostali odporúčania ako môžu upraviť svoje každodenné správanie. Vysoké percento žiakov preukázalo vo výsledku, že environmentálne cítenie im nie je cudzie.