Život s robotom

Na hodinách Fenoménov sveta so žiakmi 6.B rozoberáme rôzne témy. Jednou z nich bola téma roboty. Kde všade sú roboty potrebné napr. v domácnosti pri upratovaní, v medicíne, pri bádaní v podmorských hĺbkach. Žiaci doniesli na hodinu svojich hračkárskych robotov, nakreslili na výkres svojho vysneného robota, alebo vytvorili model.