Čo ukrýva môj šatník

Viete čo znamenajú pojmy slow, fast fashion, udržateľná móda a zodpovedné nakupovanie? Na povinne voliteľnom predmete Fenomény sveta sa žiaci z 9.A a 9.B ponorili do tejto problematiky. Medzi žiakmi sa rozprúdila diskusia. Ukázalo sa, že väčšina žiakov rozumie, že starostlivosť o životné prostredie je úlohou nás všetkých a záleží na prístupe každého jedného z nás. Fast fashion alebo rýchla móda, používa lacné a nekvalitné materiály, znečisťuje vodné toky a oblečenie je vyrobené v krajinách s najlacnejšou pracovnou silou. Textilné výrobky vytvárajú odpad neskutočných rozmerov, ako môžete vidieť na ilustračnom obrázku.