Zdokonaľovací  plavecký kurz

Sme zvyknutí, že plaveckého kurzu sa zúčastňujú žiaci tretieho ročníka, aby sa naučili plávať a skamarátili sa s vodou.

No my sme sa rozhodli využiť ponuku tréneriek z mestskej plavárne v Prievidzi a zorganizovať zdokonaľovací kurz pre deti piateho a šiesteho ročníka.

Zapojilo sa 56 detí  v troch turnusoch  od 30.1. do 20.2.

Deti plávali každý deň od 9:00 do 10:00. Absolvovali aj základný výcvik, predsa len sa našli ešte deti, ktoré vo vode nie sú úplne „doma“. Program bol nasledovný :

 Základný výcvik :

1. hodina:    splývanie, vznášanie, kraulové  nohy, kraulová súhra

2.hodina:      dýchanie pod vodou – neprerušovaný výdych, prerušovaný výdych,

3. hodina:     znaková poloha, znakové nohy, znaková súhra,

4. hodina:     prsiarska poloha, prsiarske paže, prsiarska súhra,

5. hodina :    prsiarska súhra, skoky, súťaže, hry, lovenie predmetov

Zdokonaľovací výcvik

  1. hodina:  splývanie, vznášanie, prerušovaný a neprerušovaný výdych, poloha kraul
  2. hodina:  skok do vody po hlave, zdokonaľovanie, kraulové paže, kraulová súhra,
  3. hodina:  znaková poloha, znakové nohy, znaková súhra, skoky, hry, lovenie predmetov,
  4. hodina: prsiarska poloha, prsiarske paže, prsiarska súhra
  5. hodina: hry, súťaže, vytrvalostné plávanie, štafety

Všetky deti zvládli  disciplíny bez problémov. Cvičili podľa pokynov, boli disciplinované, pomáhali si navzájom , povzbudzovali sa.

V neposlednom rade je dôležité pripomenúť, že sa takýmto spôsobom zvyšuje kondícia a posilňuje imunita.

Mgr. Lenka Krajčíková