Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň

Po roku sme sa spolu so žiakmi stretli na slávnosti literatúry, na školskom  kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, poézia a próza. Veľmi nás potešilo, že prejav detí a vzťah k literatúre je stále výborný a že nás má kto reprezentovať na okresnom kole.

Všetky zúčastnené deti sa snažili podať čo najlepší výkon, ale postúpiť do okresného kola môžu iba dvaja, po jednom z každej kategórie.

V poézii sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto Anna Caroline Kmeťková

2. miesto Patrik Laluha

3. miesto Filip Bizoň

V próze to boli žiaci:

1. miesto Michaela Pániková

2. miesto Adam Sumilas

3. miesto Martin Hanko

Všetkým víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za nádherný zážitok.

Zapísala Mgr. Jarmila Repiská