Hrdina remesla

Odbor školstva a kultúry úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci

s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Strednou odbornou školou Pod Sokolicami

v Trenčíne zorganizovali siedmy ročník Technickej súťaže žiakov základných škôl – v rámci projektu

Trenčianskeho samosprávneho kraj „Hrdina remesla“. Náš deviatak Filip Nedeľka v kategórii

ELEKTRONIKA obsadil 1. miesto.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.