Plavecký výcvik

V priebehu mesiaca november sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Mnohí hravou činnosťou prekonali strach z vody a všetci zvládli základné plavecké návyky, dýchanie do vody , lovenie predmetov z vody , splývanie na bruchu a chrbte, zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode, naučili sa plavecký spôsob kraul, znak a prsia.