Samotárske včielky

Žiaci 6. A triedy programu APROGEN sa zapojili do projektu EDUBEE- samotárske včely, ktorého cieľom  je zvýšiť povedomie žiakov o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrane. Samotárske včely patria k významnej skupine opeľovačov. V rámci projektu sme obdŕžali úľ, ktorý je prispôsobený potrebám samotárskych včielok. Obsahuje trubičky, ktoré sú na oboch koncoch otvorené. Do takýchto trubičiek by sa včielky nenasťahovali. Preto žiaci trubičky na jednom konci zaslepili blatom a potom uložili do včelieho domčeka. Včielky sa liahnu z tzv. kokónov, ktoré sme dostali v liahni. Liahne sme vložili do domčeka a pozorovali sme čerstvo vyliahnuté včielky. Do tzv. Úľového listu si žiaci zapísali a budú zapisovať všetky dôležité informácie. Tím pracovníkov, ktorí stoja za projektom Edubee urobí sumár informácií za všetky zapojené školy a tým prispejeme k prvej celoslovenskej štatistike o samotárskych včielkach. Práca našich žiakov prinesie aj vedecké výsledky.

RNDr. Andrea Hrušková