Noc s Andersenom na II. stupni

Dňa 1.4.2022 počas Dňa otvorených dverí sa v našej škole zároveň
uskutočnilo medzinárodné podujatie Noc s Andersenom – podujatie na
podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, narodeného 2. 4. 1805 –
https://nocsandersenom.sk/. Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za
Medzinárodný deň detskej knihy a Noc s Andersenom sa organizuje na
Slovensku, v Čechách, na Morave ale aj v celej Európe a v zámorí. Tento
rok sa naša škola zapojila ako jeden z koordinátorov a podujatie sa
uskutočnilo priamo na pôde našej školy.

Jednou z tém 17. ročníka Noci s Andersenom bolo 120. výročie narodenia
maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu, ktorý sa ako ilustrátor
zapísal do povedomia výtvarným spracovaním ľudových rozprávok Pavla
Dobšinského. Pri tejto významnej príležitosti si žiaci v 6.B, 6.C, 7.B a
7.C pripravili dramatizáciu Dobšinského rozprávok – Ako išlo vajce na
vandrovku, O dvanástich mesiačikoch, O siedmich kozliatkach a Pani
mačička.

Dramatizácie Dobšinského rozprávok v 6. a 7. ročníku prebiehali výlučne
v réžii detí – všetko si robili sami od výberu rozprávky cez rozdelenie
rolí, výrobu kulís, hudby, scenára a kostýmov až po samotnú realizáciu.
Cieľom bola zábava a objavovanie svojich vlastných talentov, spolupráca
v kolektíve, kamarátstvo a spoliehanie sa na svoje vlastné sily. Za
účasť na podujatí dostala škola od hlavného organizátora jeden výtlačok
knihy Toma Fletchera – Vrzgoši, ktorý bol zaradený do školskej knižnice
a žiakom 6. ročníka organizátor venoval spomienkové pohľadnice na 17.
ročník Noci s Andersenom. Reportáž z podujatia nájdete tu:
https://terajsok.sk/2022/04/13/v-marianskej-zakladnej-skole-hrali-rozpravky/

Mgr. Martina Klesniaková