Vynikajúca reprezentácia školy v cudzích jazykoch

Naša škola sa každoročne zúčastňuje na olympiáde v cudzích jazykoch – v anglickom a nemeckom jazyku.  Tento rok sme zaznamenali mimoriadny úspech – Peter Oswald – žiak 9.A triedy v programe APROGEN sa po úspešnej reprezentácii v okresnom a krajskom kole prebojoval medzi osem najlepších jazykovo zdatných študentov základných škôl na Slovensku v obidvoch olympiádach.   

Úspešne zdolal všetky písomné aj ústne časti olympiády, ktoré prebiehali online a boli veľmi náročné. Mimoriadny talent  a zodpovedná príprava mu zabezpečili 2. miesto v olympiáde v anglickom jazyku a priniesli titul vicemajstra Slovenska. Taktiež v olympiáde v nemeckom jazyku sa Peťo umiestnil na vynikajúcom 5. mieste. V histórii našej školy je to doteraz najvyššie umiestnenie v jazykových olympiádach. Sme na neho veľmi hrdí a nášmu šikovnému polyglotovi zo srdca blahoželáme.

Mgr. Miroslava Bartová, triedna učiteľka a vyučujúca anglického jazyka   

Mgr. Lucia Mellová, vyučujúca nemeckého jazyka