Jazykové olympiády

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do jazykových olympiád a dosiahli v nich výborné výsledky.

Samuel Sánchez, žiak zo 7. A triedy programu Aprogen, obsadil v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 5. miesto.

Christian Katrenčin, žiak 8. B triedy, získal za svoje vedomosti z nemčiny v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku 2. miesto.

Laura Krystyna Górska, žiačka z 8. B triedy, sa umiestnila medzi germanofónnymi žiakmi (kategória 1C) v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku na krásnom 3. mieste.

Sme radi, že máme takýchto šikovných žiakov, ktorí úspešne reprezentujú našu školu.

Za dosiahnuté výsledky im srdečne blahoželáme.

Mgr. Lucia Mellová