Workshop BBC micro:bit

Dňa 24. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnil Workshop, vďaka projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, na ktorom si viacerí naši žiaci z rôznych ročníkov vyskúšali prácu s BBC micro:bitom.

BBC micro:bit je malý, programovateľný mikropočítač, ktorý slúži na edukáciu v oblasti programovania. Počas Workshopu sa žiaci naučili vytvárať si digitálne menovky a takisto naprogramovať jednoduché programy, ako napríklad hru kameň, papier nožnice. V práci na BBC micro:bitoch žiaci pokračujú na hodinách Informatiky, Techniky a na Bádateľskom krúžku.

Tešíme sa na ich ďalšie výtvory a veríme, že nadobudnú veľa užitočných vedomostí.

Mgr. Nikola Hatvanyi