Fašiangy v 3.B

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Žiaci 3.B triedy sa veselosťou, tancom a hudbou rozlúčili s časom zábav. Získali i nové vedomosti o fašiangových tradíciách a spoločenskými hrami obohatili svojho ducha a utužili triedny kolektív.

Mgr. Kristína Wittemannová, triedna učiteľka 3.B