Deň sv. Valentína v 3.B

Žiaci sa v tento láskyplný deň oboznámili s históriou tohto sviatku, viedli diskusiu o dôležitosti prejavov lásky ku všetkým, nie len k našim blízkym a na záver sa aj zabavili v rytme piesní o láske 💗.
„Najosamelejším človekom je ten, čo stratil lásku.“ – Ernest Hemingway.

Mgr. Kristína Wittemannovátriedna učiteľka 3.B