Ekologické mesto

Žiaci 4. C triedy sa zamýšľali nad tým, čo by sa mohlo stať, ak sa nebudeme správať rozumne – ekologicky. Detská fantázia nepozná hranice a tak vznikli zaujímavé  návrhy, ako by sme mohli pomôcť našej planéte, nášmu mestu a tým aj sami sebe. Vytvorili sme mesto a dali mu meno Prírodnovo.

PaedDr. Alena Čavojská, triedna učiteľka 2.A