Fašiangy v ŠKD

Zvyky a tradície je dôležité si udržiavať. Preto si pani vychovávateľky v ŠKD pre deti pripravili rôzne aktivity s fašiangovou tematikou. Pripomenuli si históriu, vytvorili si krásne obrázky, nástenky a užili si deň v maskách. 

Vychovávateľky ŠKD