Víťazi súťaže „Napĺňame krajskú ekomapu“

V piatok 18.6.2021 sme sa s deviatou triedou Programu APROGEN zúčastnili v Trenčíne na slávnostnom odovzdávaní cien za environmentálnu súťaž ,,Napĺňame krajskú EKOmapu“, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny kraj. Tím tvorili Linda Machová, Matúš Miloš Bielik a Peter Hoppan. Naši žiaci sa stali celkovými víťazmi v kategórii ZŠ (základných škôl). Samotné ceny nám odovzdal predseda TSK pán Ing. Jaroslav Baška.

Mgr. Bronislava Mančíková, učiteľka