Deň Zeme v 2.C

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Preto sme si aj my pripomenuli, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady. V tento deň sme na vyučovaní mali rôzne doplňujúce aktivity, ktoré nás veľmi bavili a veľa sme sa pri nich naučili.

Mgr. Michaela Kašičková, triedna učiteľka a žiaci 2.C