Deň narcisov

V dnešnej dobe je problémom číslo jedna pandémia Corony. Musíme si však uvedomiť, že aj napriek tomu existujú choroby, na ktoré zomiera stále veľa ľudí a pod vplyvom súčasných udalostí sa na ne zabúda.

Už každoročne, v mesiacoch marec – apríl, sa viac, ako inokedy, hovorí o rakovine. Narcis je v mnohých európskych krajinách symbolom boja proti rakovine. Na Slovensku ochorie na rakovinu ročne takmer 23 000 ľudí. Potrebujú pomoc a nádej. Deň narcisov je symbolom nádeje pre život a získava si stále viac sympatizantov.

Pripnutím kvietka narcisu vyjadrujeme spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými rakovinovým ochorením a úsilie im pomáhať. Pretože proti rakovine musíme bojovať spoločne. Preto každý rok, vždy začiatkom jari, vyjadrujeme prostredníctvom žltých narcisov svoju podporu boju proti rakovine.

Aj tento rok sme si so žiakmi 1. stupňa pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami prostredníctvom blokového vyučovania na túto tému.

Mgr. Jarmila Repiská, triedna učiteľka 1.C