Ďurošík

Dňa 22.3.2023 bol pre deviatakov veľký deň- písali monitor. Počas tohto dňa sme sa s ostatnými triedami zúčastnili milého predstavenia Ďurošík v Dome kultúry v Prievidzi. Mali sme možnosť vidieť herecké a spevácke výkony hercov. Oslovili nás humorné scény, ktoré boli prepojené s témou minulosti.