Viem, čo zjem

Projekt Viem, čo zjem je súčasťou projektu Nestlé Healthy Kids Global Programme spoločnosti Nestlé. Odborným garantom Projektu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zámerom Projektu je osveta a popularizácia zdravej výživy u detí v cieľovej skupine 8 – 11 rokov, zdôraznenie rovnováhy medzi zdravou výživou a životným štýlom a zvýšiť povedomie o výžive a zdraví. Do projektu sú prihlásené všetky triedy 5. a 6. ročníka. Žiaci absolvovali prednášku s pracovníčkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému Ovocie a zelenina. Na hodine Fenoménov sveta s 5.BC a 6.B a na hodine Biológie s 5.A a 6.A sme žiakom priblížili jednu z najdôležitejších zložiek nášho tela – vodu (Pitný
režim). V jej úvode si žiaci pripomenú čo to vlastne voda je a aké dôležité funkcie zohráva v ľudskom organizme. Neskôr sa hravou formou dozvedia, aké dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim a akými
rôznymi spôsobmi nám telo dáva najavo nedostatok tekutín. Interaktívna hra na záver lekcie preskúša vedomosti žiakov o tom, ktoré nápoje sú pre telo najvhodnejším zdrojom tekutín.