Biologická olympiáda kategória C

Školského kola sa zúčastnilo 21 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 18. Ema Tkáčová (8.A) obsadila prvé miesto, 2. miesto Aurel Perkázc (8.A) a 3. miesto Christian Katrenčin (9.B). V okresnom kole (OK) sa Ema Tkáčová umiestnila na 3. mieste. Aurel Perkázc z 1. miesta v OK postúpil do krajského kola, kde obsadil krásne 10. miesto. Gratulujeme a tešíme sa z vašich úspechov a reprezentácie školy.