Zimné radovánky

Tento rok k nám bola Perinbaba skúpa, ale aspoň na pár dní nám nasnežilo a deti sa mohli vyšantiť na snehu. Veľa radosti zo stavania snehuliakov, lopárovania, či guľovania.

Vychovávateľky ŠKD