Stretnutie s historikom umenia

Dňa 26.10.2022 sme sa so žiakmi 5.A, 6.A, 7.A a 8.A zúčastnili besedy s historikom umenia Mgr. art. Jozefom Lenhartom pod názvom Nebojte sa pamiatky. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o historických pamiatkach a dôležitosti ich reštaurovania, aby zostala zachovaná ich historická hodnota aj pre budúce generácie.

Mgr. Katarína Oberfrancová