Banská Štiavnica

Vo štvrtok 23.6. 2022 sa trieda 8.B vybrala na výlet do Banskej Štiavnice. Prvá zastávka bola v Terra Permonii. Sú to tvorivé dielne, kde sme si  mohli vyrobiť menovky, zvieratká z  polystyrénu či papierové masky na tvár. Tiež tam bola fosforová miestnosť, v ktorej sme sa dosť nasmiali. Chalani z našej triedy pomocou tieňa a svietiacej steny spravili príbeh. Potom sme sa išli pozrieť na morový stĺp, ktorý sa nachádzal na námestí. Naše ďalšie kroky viedli na Nový zámok, kde sme si videli zaujímavé predmety z obdobia tureckých nájazdov. Ďalej sme navštívili SOŠ lesnícku, ktorá sídli v peknej historickej budove. Pri škole je aj krásna botanická záhrada, v ktorej sme sa taktiež boli pozrieť. Nakoniec sme išli do Banky Lásky, kde nám bližšie priblížili romantický príbeh Maríny a Sládkoviča. Bolo to moderne a zaujímavo spracované. Tento výlet sa nám páčil. Ďakujeme triednej pani učiteľke K. Rosinovej, že nám ho zorganizovala.

Liana Košová, žiačka 8.B