Beseda 2. C so spisovateľkou, Gabrielou Dittelovou

Pre každého čitateľa je zážitkom stretnúť sa a porozprávať sa so spisovateľom kníh, ktoré rád číta.
Dozvedieť sa, čo ho k písaniu vedie a ako vlastne knižky vznikajú.
Hornonitrianska knižnica pripravuje pravidelne pre menších aj väčších čitateľov besedy so spisovateľmi.
V mesiaci jún 2022 sme sa takejto besedy zúčastnili a bol to naozaj veľký zážitok.
Pani spisovateľka Gabriela Dittelová deťom porozprávala niečo o svojej tvorbe,
prečítala im niektoré svoje básne a vyzvala deti, aby si s ňou aj niektoré spoločne prečítali.
Nakoniec ju deti zasypali množstvom otázok, na ktoré im veľmi ochotne aj odpovedala.

Mgr. Repiská Jarmila, triedna učiteľka 2. C