Školský výlet 6.A a 8.A

Dňa 16. júna 2022 sa triedy 6.A a 8.A zúčastnili školského výletu. Spolu so svojou triednou učiteľkou a zástupcami rodičov sme vystúpili na Kľak. Počasie nám prialo, sily nám stačili, odniesli sme si krásny zážitok a dobrý pocit.

Mgr. Ľubica Galovičová