Chemická olympiáda

Do školského kola chemickej olympiády v kategórii D sa zapojili Michaela Gregorová
z 8. A triedy,  Hugo Letavay a Peter Oswald z 9. A triedy. V okresnom kole chemickej olympiády reprezentovali našu školu Hugo Letavay a Peter Oswald z 9. A triedy, ktorí si hravo poradili s teoretickými i praktickými úlohami a  získali 1. miesto Hugo Letavay a  3. miesto Peter Oswald spomedzi 24 súťažiacich. Obaja žiaci postúpili do krajského kola, v ktorom zvládli náročnejšie teoretické i praktické úlohy. Hugo Letavay obsadil 1. miesto a Peter Oswald 5. miesto z 39 súťažiacich. Srdečne blahoželáme!

Ing. Eva Lesáková