Morena v 2.C

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to čo oni odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“ —  Dominik Hufnágel

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/tradicia/

Zvyky a tradície sú veľmi dôležitou duchovnou kultúrou národa. Na Slovensku je obrovské množstvo zvykov, ktoré sú späté so životom v minulosti a tvoria súčasť tradičnej kultúry. Tradičné ľudové zvyky sú naším nehmotným bohatstvom, ktoré by sme mali uchovávať, sprostredkovávať a pripomínať naším potomkom. Aj my si v našej triede uchovávame tento zvyk a akonáhle sa zlepšila epidemiologická situácia, rozhodli  sme sa našu vyrobenú Morenu  hodiť do Handlovky. Za spievania piesní a krátkeho programu sme sa rozlúčili s babou Zimou a požiadali pani Jar, nech k nám už príde. Pre nás je to veľký sviatok, kedy sa lúčime so zimou a tešíme sa na slniečko a jar.

Mgr. Jarmila Repiská, triedna učiteľka 2.C