Čitateľský maratón v ŠKD

Kniha je najlepší priateľ človeka. Zavedie nás do rozprávky, stane sa z nás detektív, či pirát na lodi. V ŠKD si s deťmi pravidelne čítame z kníh, čím prehlbujeme predstavivosť, zvyšujeme slovnú zásobu a umocňujeme pamäť. Marec je mesiac knihy, a my sme v oddeleniach zorganizovali čitateľský maratón. Niektoré deti sa v tom našli, iné spoznávali krásu kníh. Veríme, že sme podporili a vzbudili záujem o čítanie.

Vychovávateľky ŠKD