Pomoc Ukrajine

„ V živote má zmysel len to, čo urobíme pred druhých !“

Udalosti posledných týždňov šokovali celý svet. Vari nikto z nás by neveril, že zažije vo svojej blízkosti prítomnosť vojny.

S napätím sledujeme osudy ľudí, ktorí utekajú do bezpečia a so zatajeným dychom pozorujeme, ako sa ľudia dokážu zomknúť a podať pomocnú ruku.

Podali sme ju aj my – naši žiaci a učitelia. V posledných marcových dňoch sme zorganizovali zbierku potravín, ktoré si od nás prebrala organizácia Berkat v zastúpení pána Ivana Sýkoru a odviezla ju priamo na Ukrajinu.

Fotografie dokazujú, aké množstvo trvanlivých potravín / múky, ryže, oleja, cestovín…/ sa podarilo vyzbierať.

Naši žiaci a učitelia ukázali, že im nie je ľahostajný osud ľudí, ktorých síce nepoznajú, ale vedia, že potrebujú pomoc.

Touto cestou chcem vyjadriť úprimné, hlboké a srdečné poďakovanie.

Mgr. Lenka Krajčíková