Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu tento rok oslavoval svoj siedmy ročník. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom hesla „BeActive“ sa ujal v celej Európe. My sme sa do tohto týždňa zapojili počas dvoch dní. Prvý deň sme si super zacvičili na kruhovom tréningu počas telesnej výchovy . Druhý deň sme išli na krásnu jesennú prechádzku a potom na výbornú akciu, ktorú usporiadala Hornonitrianska knižnica v spolupráci s Jarom Francom. Ten deťom porozprával o parkoure, ktorému sa venuje, ukázal im nejaké prvky a mohli si ho aj vyskúšať, super sme sa zabavili a zacvičili si.

Mgr. Michaela Kašičková, triedna učiteľka 3.C