Letná škola

Hoci august bol ešte prázdninovým mesiacom a mnohí si ešte užívali prázdniny, 42 žiakov programu Aprogen si ho užívalo v škole. Presnejšie v Letnej škole v dňoch 16.8. – 20.8. 2021.

Každé ráno sa budova naplnila hlasom detí, ale o niekoľko minút zmĺkla, lebo všetci sa vybrali za poznaním priamo do nášho regiónu. Navštívili sme Valaskú Belú a Nitrianske Rudno, Vyšehradné a Solku, Handlovú aj Turčianske Teplice. Spoznali sme sklára, tkáčky aj včelárku. Skúsili sme si tkanie, jazdenie na koni, pečenie chleba, pergameno aj quilling. Dozvedeli sme sa informácie o Mikulášovi Galandovi, liečiteľovi Fraňovi Madvovi. Obdivovali sme obrazy v galérii, banské stroje, kalváriu, studničku, sochy v parku, ale aj jazdu vlakom. A z toho všetkého sme si odniesli veľa nových poznatkov.

Viac sa dozviete zo správy regionálnej televízie, ktorej redaktori nás navštívili. http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/7916-letna-skola-nie-je-nuda

Zapísala: A. Čavojská