Siedmaci sa na hodinách chémie učia o plastoch, odpade. Vedia vysvetliť, čo znamená separácia, recyklácia. Na našom životnom prostredí im záleží. Pozreli si videa mesta Prievidza:  Kontajnery na šatstvo aj v Prievidzi, Podzemné kontajnery v prevádzke a iné, o ktorých potom diskutovali. Dozvedeli sa, ako sa odpad ďalej využíva. Veľmi sa tešili, že mesto Prievidza získalo v roku 2012 ocenenie od organizácie ENVI-PAK za najlepšie separujúce mesto na Slovensku.  Triedenie odpadu prebieha aj na našej škole ZŠ Mariánska ulica. Minulý rok žiaci ŠKD III zhotovili informačný panel, kde celej škole vysvetlili, ako je to s rozpadom jednotlivých materiálov v prírode. Žiaci, učitelia cestujú a spoločne sme sa porozprávali, ako je to v zahraničí. Vyskúšali si pevnosť nákupnej tašky z Bruselu, ktorú po použití môžu kľudne hodiť do kompostu. Pravidelne naša Ekohliadka -žiaci 2. stupňa vysýpajú separovaný odpad na škole. Takto škola vedie žiakov k zodpovednosti, učí ich separovať a prispieva k znižovaniu odpadu.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.