Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet.

Ninka Kováčová 8.A - Život bez/s cigaretou
- nakreslila obraz, ktorý nesie skrytú myšlienku. Nájdete ju? Pozrite sa priamo do očí.
V zreničke ženy s cigaretou sú presýpacie hodiny, ktoré odpočítavajú čas. Jej krása začína vädnúť. Lupene ruží odpadávajú...
V zreničke, kde sú zdravé pľúca sú stromy, les , ktorý dáva kyslík, čistý vzduch. Pľúca ženy sú zdravé, lebo trávy čas na horách, bez cigariet, na čerstvom vzduchu.
  
Viky Mašlonková 6.B - Trávenie voľného času bez cigariet
Viky často trávy svoj voľný čas na čerstvom vzduchu tak, že sa stará o svojho koníka. 

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.