Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet.

Ninka Kováčová 8.A - Život bez/s cigaretou
- nakreslila obraz, ktorý nesie skrytú myšlienku. Nájdete ju? Pozrite sa priamo do očí.
V zreničke ženy s cigaretou sú presýpacie hodiny, ktoré odpočítavajú čas. Jej krása začína vädnúť. Lupene ruží odpadávajú...
V zreničke, kde sú zdravé pľúca sú stromy, les , ktorý dáva kyslík, čistý vzduch. Pľúca ženy sú zdravé, lebo trávy čas na horách, bez cigariet, na čerstvom vzduchu.
  
Viky Mašlonková 6.B - Trávenie voľného času bez cigariet
Viky často trávy svoj voľný čas na čerstvom vzduchu tak, že sa stará o svojho koníka. 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.