Utorok 12.11. sa naša trieda 8.A zúčastnila prehliadky minerálov . Nebola to len taká obyčajná prehliadka, ale vyskúšali sme si aj rôzne aktivity. Naučili sme sa čo je to mineralógia, rozprávali sme sa o nerastoch, ktoré sa objavili na Zemi už pred 4,5 miliardami rokov a spoznávali sme rôzne minerály či na stole alebo pod mikroskopom. Súčasťou našej prehliadky boli aj praktické aktivity. Nimi sme skúmali základne vlastnosti minerálov a to zistenie tvrdosti, farby, vône a zápachu ... Podľa ich vlastností sme ich ďalej zadeľovali do skupín podľa tvrdosti od 1-8.

Táto exkurzia nás veľmi zaujala a ďakujeme, že sme sa jej mohli zúčastniť .Tešíme sa na budúci rok, keď budeme podrobnejšie tuto tému preberať .

Michaela Hrabovská , 8.A

Prvé novembrové dni už tradične patria Týždňu vedy a techniky na Slovensku.
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo v dňoch 4. až 15. novembra 2019 kombinované aktivity s názvom Svet minerálov.
Súčasťou aktivít bola krátkodobá výstava mineralogických exponátov zo slovenských i zahraničných lokalít, zaujímavých z laického i odborného hľadiska.
Pestrá paleta vystavených nerastov z múzejného zbierkového fondu sprostredkovala pozorovanie dokonalých tvarov kryštálov, farieb či lesku minerálov.
Zážitkovou formou múzejného podujatia bolo praktické poznávania a skúmanie základných fyzikálnych a chemických vlastností nerastov zmyslovým vnímaním i jednoduchými skúškami na zistenie tvrdosti, farby vrypu či vône (zápachu) vybraných vzoriek prírodnín. Kombinované aktivity obohatili i metódy priblíženia a zväčšenia minerálov prostredníctvom klasických či binokulárnych lúp a optického mikroskopu.

Lektor: Ing. Katarína Keratová

Mgr. Ľubomíra Iliašová

 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.