V nádherné slnečné ráno 4.10. 2019 dve prvácke triedy 1.B a 1.C navštívili Okrasné rybníky Remäta, čím si spestrili zážitkovou formou hodiny prvouky. Už len samotná cesta vláčikom bola veľkým obohatením, nakoľko sme cestovali cez pestrofarebnú jesennú scenériu našich lesov. Po vystúpení z vlaku sme prešli neveľkú vzdialenosť, kým sme dorazili do cieľa. Radostným prekvapením pre nás bolo, že celý areál sme mali len pre seba. Správca areálu oboznámil žiakov so druhmi zvierat na gazdovskom dvore. Žiakom rozdal krmivo pre zvieratá, žiaci vošli do ohrádky a zvieratká kŕmili priamo tam, čo bol skutočne veľký zážitok. Žiaci si vytvárali pozitívny vzťah k zvieratám, naučili sa ako sa o jednotlivé druhy zvierat treba starať a aký je ich význam. Navštívili sme aj liaheň pre rôzne druhy vtákov. Pán správca nás oboznamoval s užitočnými informáciami a odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Na záver sa žiaci radovali z pohybu v prírode na detskom ihrisku, ktoré tento areál ponúka. Na záver nás čakal menší turistický výkon na vlakovú zastávku a plný zážitkov sme sa tak bezpečne vrátili domov.


K. Wittemannová

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.