Názov súťaže Okresné/Obvodné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo
Olympiáda v ANJ

kategória 1B

Daniel Belis 3. miesto

   
Olympiáda v NEJ

kategória 1A

Peter Oswald 3. miesto

   
Pytagoriáda

kategória P3

Richard Poliak 2. miesto

Róbert Letavaj – 8. m. - ÚR

kategória P4

Michal Filín 4. m. – ÚR

Aurel Perkacz – 7. m. - ÚR

kategória P5

Ema Medňanská 3. miesto

Matúš Závadský 6. m. - ÚR

kategória P6

Peter Oswald 1. miesto

Hugo Letavy 5. m. – ÚR

kategória P7

Peter Hoppan 4. m. - ÚR

   
Matematická olympiáda

kategória Z5

Matúš Závadský 1. miesto

Ema Medňanská 5.m. - ÚR

kategória Z6

Hugo Letavay 6. m. - ÚR

Oliver A. Oboňa 9. m. - ÚR

kategória Z7

Peter Hoppan 1. miesto

kategória Z8

Alexandra Červená 2. miesto

   
BIO olympiáda, časť geológia

kategória E

Veronika Plachá 1. miesto

2. miesto  
Geografická olympiáda

kategória E

Veronika Plachá 20. m. – ÚR

kategória G

Sofia Košecká 6. m. - ÚR

   
Chemická olympiáda

kategória

Dávid Kocian 18. m. - ÚR

Veronika Plachá 20. m. - ÚR

   
Technická olympiáda

Dávid Kocian 7. m. - ÚR

Samuel Lupták 7. m. - ÚR

   
Hviezdoslavov Kubín – poézia

III. kategória

Lara Matušková 1. miesto

   
Šaliansky Maťko

I. kategória

Tatiana Podolová 3. miesto

   
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

I. kategória

Liana Košová 2. miesto

   
Súťaž Logo mladých Matúš Mikuš    
Súťaž amatérskej fotografie Trenčianskeho kraja  

Eliška Brázdiková

Čestné uznanie

 
17. roč. lit. súťaže TN kraja „Píšem, píšeš, píšeme“  

Daniel Majerský 2. miesto

Linda Šebőková 3. miesto

Riana Ďurinová 1. miesto

Filip Važan 3. miesto

Veronika Plachá 1. miesto

 
Robotická súťaž G-robot    

Jakub Mašlonka

Viktória Mašlonková

Šimon Plaštiak

1.miesto/Vlastný model

RoboCup Junior Slovensko 2019     Jakub Mašlonka/2.miesto a špeciálna cena poroty
Trenčiansky robotický deňMedzinárodná súťažná prehliadka robotov    

Jakub Mašlonka

Eliška Bucková špeciálna cena poroty

Malá vedecká konferencia (program Aprogen)    

Róbert Letavaj

Gréta Ulická

Stolný tenis žiačok ZŠ 1. miesto regionálne kolo - 2. miesto  
Stolný tenis žiakov ZŠ 3. miesto    
Súťaž Mladých záchranárov CO 2. miesto 9. miesto  

 

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.