EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. 2019

16. ročník

 

Sponzor projektu: Nestlé Slovensko s.r.o.
Organizátor: Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi
Školský koordinátor projektu: Mgr. Ľubomíra Iliašová

 

                            

ekorok marka

 

Zámer projektu:

Problematika životného prostredia patrí k najdiskutovanejším a najčastejšie riešeným otázkam, každodenného života. Projekt je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy  NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Cieľom tejto časti projektu  je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť  realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.

 

Doba trvania projektu: november 2018 - apríl 2019
Termín: 26.4.2019 Námestie Slobody
Téma: Oslava lesa

 

 les eko

 

Environmentálna výchova na našej škole:

 • zvyšujeme environmentálne povedomie žiakov a prispievame k rozvoju ich osobnosti tak, aby chápali a vedeli hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím a zároveň chápali potrebu ochrany životného prostredia na celom svete,
 • každoročne realizujeme školy v prírode a školské výlety s prírodovedným zameraním,
 • staráme sa  o zeleň v okolí našej školy,
 • zvyšujeme povedomie v oblasti separácie odpadov a odpad aktívne triedime,
 • realizujeme zber papiera,
 • využívame prírodné materiály pri jesennom ,vianočnom a    veľkonočnom aranžovaní,
 • vysádzame stromy a kvety v okolí našej školy,
 • podporujeme zdravý životný štýl a estetické cítenie žiakov,
 • vytvárame zeleninové záhony,
 • zúčastňujeme sa besied a akcií s environmentálnou tematikou,
 • pravidelne čistíme okolie školy.

 

Aktivity našej školy

Zeleň našej školy

Environmentálna exkurzia v Koši 6.A

Naše kvetiny 6.A

Logo Ekorok

Klobúk na Ekorok 5.B

Vzácne stromy Bojníc 6.A

Úprava školského areálu 5.B

Odstraňovanie Pohankovca Japonského

Tajomstvá sveta hmyzu 5. A, B, C, 6.B

Cvičenie v prírode1.B

Lyžiarský výcvik7.A, B, 8.A

Opekačka 4.C

Divadelné predstavenie „Cvrček a Mravec"

Súťaž včela

Sadíme stromy - Lipa slobody

Invázne rastliny 5,A

Včelí vosk- lesné včelárstvo 7. A a 7.B

Recyklovaný papier- Pravek-ŠKDIII

Kytica ruží z listov -5.A,B,C

Ježkovia a lesné plody 5.A, B, C

Ekologické desatoro 5.C

Jarné lesné byliny v 2.B

Výrobky z plodov Pagaštanu konského

Ekológia na hodine matematiky 7.B

Malí veľkí piataci pomáhajú okolo školy 5.B

Výroba masiek na Ekorok 5.B

Snehuliaci ŠKD

Hady 7.A

Metán - skleníkový plyn 9.A

Výroba hmyzích domčekov 5.B

Zajačiky z dreva 5.A

Riasoguľa zelená - riasy v lese 5.C

Ekohymna - V lese nie je wi-fi 3.C

Poznávanie prírodných krajín

Naše lesné vtáčiky 5.A

EKOrok 2019

Čistenie lesa 3.C

Myslíme, teda triedime

Ďakujeme Stromy 5.B

Recyklujeme - Technika 5.A a 7.A

Kŕmidlo pre vtáčiky 5.A, B, C

Zimná výzdoba - snehuliaci z dreva 2.B

Vyrábame z prírodného materiálu - z dreva

Veselé tekvice 2.B

Deň jabĺk 4.C

Minifarma Lubina 4.B, C

Robíme projekty o lese, prírode

Keď odpad pomáha

Prezentácia Ekoaktivít našej školy

Zelená 9.A

Vianočné trhy - prírodné materiály

Znečistenie ovzdušia- vplyv na lesný ekosystém 7.A

Envirospektrum 2019 8.A

Snežienky 1.A

Plesne okolo nás 6.A

Obyvatelia lesného potoka 5.B

Zber papiera 7.A, 8.A

Lístoček z lesa - Krehotinka 5.C

Súťaž Vianočný svietnik z prírodných materiálov 8.A

Úprava areálu školy 6.B

Krehotínka z 5.C učí o žilnatine listu v 6.B

Vianočný les

Tajomstvá hmyzu 3.B

Jar verzus zima 5.B

Jarné upratovanie, vysievanie kvetín 5.C

Odpad nepatrí do lesa! 5.B

Zveľaďovanie 8.A

Zajačiky z lipového dreva 5.A

Nemčina 7.A

Globálne ekologické problémy

Výtvarné spracovanie požiaru v lese - plagát na Ekorok 7.A

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.