Víťazi súťaže “Napĺňame krajskú ekomapu”

V piatok 18.6.2021 sme sa s deviatou triedou Programu APROGEN zúčastnili v Trenčíne na slávnostnom odovzdávaní cien za environmentálnu súťaž ,,Napĺňame krajskú EKOmapu”, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny kraj. Tím tvorili Linda Machová, Matúš Miloš Bielik a Peter Hoppan. Naši žiaci sa stali celkovými víťazmi…

Čítaj viac →

Deň Zeme v 2.C

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Preto sme si aj my pripomenuli, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady. V tento deň sme na vyučovaní mali…

Čítaj viac →

Veselé kamene

Hra Veselé kamene sa v posledných rokoch šíri po celom svete a prišla aj na Slovensko. Keďže sa nám táto hra veľmi páčila, zapojili sme sa do nej aj my. Cieľom hry je maľovať na kamienky rôzne veselé obrázky,  položiť ich niekde na viditeľné miesto tak,…

Čítaj viac →

Deň Zeme

Deň Zeme je dňom, kedy by sme sa všetci mali zamyslieť, či vieme nejako pomôcť urobiť svet lepším. Aj žiaci tried 1.B a 4.B sa v tento deň, 22.apríla 2021 zamýšľali a spoločne si pripomenuli, čo je pre našu Zem dobré a čo nie. Štvrtáci vytvorili a prezentovali prváčikom…

Čítaj viac →

Jar v záhrade

Jar nám už ukazuje svoju voňavú tvár, a tak sa aj žiaci zo 4.A rozhodli priložiť ruku k dielu a pomáhali pri presádzaní kvietkov, ktoré nám budú skrášľovať okolie našej školy. Popri praktickej činnosti si preopakovali aj teoretické vedomosti z prírodovedného učiva. Opäť si mohli prepojiť teóriu s praktickou…

Čítaj viac →

Pytagoriáda

V utorok, 14. apríla sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov a z nich bolo 15 úspešných riešiteľov.                        Srdečne blahoželáme! Mgr. Elena Antalíková, triedna učiteľka 4.A

Čítaj viac →

Les ukrytý v knihe

Žiaci 4.A sa zapojili do online projektu Les ukrytý v knihe, ktorý je zameraný na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom kníh. Projekt poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc…

Čítaj viac →

Malá výherkyňa

Naša malá výherkyňa! Počas tohto školského roka sa celá trieda zapájame do rôznych súťaží. A jednou z nich bola aj súťaž s časopisom Vrabček, kde deti odpovedali na otázku týkajúcu sa prečítaného článku  a nakreslením obrázku. Naša prváčka Miladka Belanová  získala peknú cenu. Vyhrala knihu a puzzle. Všetci sme…

Čítaj viac →

Červík Ervín

A už sa o nás píše! Veru tak! Už sa o nás píše aj na stránke Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka. Pani knihovníčka nám poslala nahrávku, v ktorej nás nielenže namotivovala prečítať si knižku o červíkovi Ervínovi, ale nás vyzvala zapojiť sa do súťaže a nakresliť, ako asi podľa detí táto…

Čítaj viac →

Deň narcisov

V dnešnej dobe je problémom číslo jedna pandémia Corony. Musíme si však uvedomiť, že aj napriek tomu existujú choroby, na ktoré zomiera stále veľa ľudí a pod vplyvom súčasných udalostí sa na ne zabúda. Už každoročne, v mesiacoch marec – apríl, sa viac, ako inokedy, hovorí o rakovine….

Čítaj viac →