V ŠKD sme si pripravili kvíz- Aj múdry schybí s témou NAŠA ŠKOLA. Každé oddelenie reprezentovalo štvorčlenné družstvo, ktorý odpovedali na pripravených 20 otázok. Všetky sa týkali našej školy a veru neboli pre deti ľahké ako sme si mysleli. Samozrejme že všetci získali sladkú odmenu a tí najlepší aj malú drobnosť.

vychovávateľky ŠKD

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií