Ak ste čítali predchádzajúce články viete, že „siedmacki“ rodičia sú úžasní a prichádzajú nám porozprávať o svojej práci, záľubách a zaujímavostiach.

Ich deti sú na nich pyšné a s hrdosťou sa pozerajú a počúvajú svojho ocka alebo mamu inak ako doma J

Tentoraz si našiel čas pán Bartolen – Katkin ocko.

Pracuje v Rakúsku vo fabrike na výrobu dielov do áut. On konkrétne ako kontrolór, ktorý je zodpovedný za presnosť a bezchybnosť dielov.

Bolo to mimoriadne pútavé. Preniesli sme sa priamo do výroby formou videí, ktoré nám ukázali dnešnú robotickú výrobu. Tiež nám priblížil svoju prácu, spôsob merania a kontroly presnosti. So záujmom sme sledovali aj to, že sám aj programuje.

Samozrejme, že sme sa pýtali aj na rozdiely v práci v Rakúsku a na Slovensku, a na zvládnutie odbornej nemčiny.

Už sme zvedaví, kto ďalší nás obohatí svojím rozprávaním.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií