V dňoch 10. - 21. 12. žiaci našej školy absolvovali prvú etapu plaveckého výcviku. Predvianočný čas strávili na plavárni žiaci 3. A. triedy. Počas výcviku si deti osvojili plavecké štýly prsia, znak a kraul. V záverečných pretekoch väčšina z nich zvládla preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom. Postupne, v dvojtýždňových intervaloch sa výcviku budú zúčastňovať aj žiaci 3. B a 3. C. triedy.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií