Po mesiaci sme privítali ďalšieho vzácneho hosťa. Bola ním maminka Filipa Žalkoviča.

Aktívne sa venuje cvičeniu „ pilates“ , a tak sa jej návšteva uskutočnila v malej telocvični našej školy. Deti, samozrejme, spolu so mnou absolvovali hodinu „pilatesu“ . Dozvedeli sme sa, odkiaľ toto cvičenie pochádza a na čo je zamerané. Pani Žalkovičová nás oboznámila s jednotlivými cvikmi a všetko sme si vyskúšali. Týmto spôsobom sa nám neuveriteľne rozširujú obzory.

V závere sme vylosovali jedného žiaka, ktorý vyhral darčekový poukaz na hodinu s pani Žalkovičovou, ktorá predcvičuje v Centre voľného času v Prievidzi.

Lenka Krajčíková

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií